Miljø og bærekraft.

Klima og miljø

Askøy Murerverktøy er en liten aktør i denne sammenheng, men vi mener vi alle må ta vårt
ansvar og arbeide for å skape en bedre framtid.
Vi er Miljøfyrtårnsertifisert og skal i alle prosesser innlemme bærekraft som en viktig faktor ved beslutninger.
Vi stiller krav til våre leverandører og samarbeidspartnere. I egen organisasjon arbeider vi hele tiden for å redusere energiforbruk
og har gjort tiltak for økt gjenvinning, mindre bruk av plast, samt bedre kildesortering. Siden 2015 har vi gått over til El-biler ved
utskifting, og vi har fokus på mest mulig effektiv logistikk og ressursutnyttelse.
Vi er også medlem i Grønt punkt Norge og Renas.
Les mer om Miljøfyrtårn her.

Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger

Åpenhetsloven har som mål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende
menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Vi har stilt krav til alle leverandører og produsenter av produkter,
der de har bekreftet at de driver sin virksomhet i overensstemmelse med kravene
i åpenhetsloven og internasjonale bestemmelser.

Aktsomhetsvurderinger

Askøy Murerverktøy gjennomfører aktsomhetsvurderinger i samsvar med OECDs retningslinjer. 
I dette arbeidet inngår fortløpende vurdering av hvordan vi selv skal opptre ansvarlig, våre 
forventinger til samarbeidspartnere, om det er leverandører som defineres som høyere risiko, og i tilfelle, hvilke tiltak vi kan gjøre for å fremme forbedringer. 

Logistikk

For varetransport ut til våre kunder har vi i mange år hatt avtale med Bring. Bring er blant de 
ledende transportørene i arbeidet med å redusere utslipp. I tillegg har de et svært godt 
utbygget transportnett med samlast slik at kapasiteten utnyttes effektivt. 
For egen transport har vi alltid fokus på effektivitet og unngå kjøring med lite varer på bilen. 
Vi har redusert reiseaktiviteten og foretrekker så langt mulig Teams møter fremfor å reise med fly for enkeltmøter. 
 

 

Arbeidsmiljø

Askøy Murerverktøy ønsker å gi alle ansatte et sunt, trygt og produktivt arbeidsmiljø. HMS arbeidet skal fremme sikkerhet og hindre ulykker. Sosialt samvær og gode ordninger gir 
trivsel og trygghet. 
Alle ansatte har et ansvar for å bidra til godt samarbeid og skal oppføre seg på en måte som skaper tillit og respekt utad, og som styrker samholdet i bedriften.

Leverandører og samarbeidspartnere

Askøy Murerverktøy har forventninger til at leverandører og andre samarbeidspartnere aktivt bidrar til en bærekraftig utvikling. 
Vi oppmuntrer alle til å komme med forslag til løsninger og tiltak for å forbedre bedriftens miljøarbeid. Ta gjerne kontakt ved å sende inn skjema via Kontakt oss knappen. 

Sertifiseringer og medlemskap

  

 

Kontakt oss for innspill