Reklamasjon

Ved klage skal skjemaet under fylles ut og sendes til oss. For at klagesaken skal behandles raskt og riktig, kreves det at alle opplysninger i skjemaet er utfylt. Beskriv årsakene til klagen så detaljert som mulig. Vi vil komme tilbake til deg så snart som mulig