Fugejern!

Nå på lager!

Footprint fugeverktøy brukes til å lage konkave mørtelfuger mellom murstein og blokker, samt til glatting av fuger.