Prosupport "tube" låseklips à 40 par for flis (vind forankring)

Varenr:PSTWP

Nobbnr:55759934

EAN:8031893253411

Beskrivelse

Festeklips for ekstra sikkerhet på steder utsatt for sterk vind.

Prosupport Tube System er et modulbasert og justerbart system for flytende gulv utendørs med høyder fra 29 mm til 1000 mm.

Systemet består av 1- base med skrue, 2-hode, 3 - rør i ulike lengder for ønsket høyde.

Ved enkelt å snu skruen velger man om hodet skal være fast eller selvnivellerende for fall opp til 5%.

Systemet er genialt enkelt ved at man kun trenger 1 type base og hode, så supplerer man med rør og koblingsstykke.
Sparer lager og arbeid. Egen nøkkel for finjustering etter legging (kun ved 4 mm fugebredde)

 Endelist i ulike varianter for å lage trinn eller en fin avslutning på terrassen.