Prosupport Tube er nå på lager!


Prosupport Tube System er et modulbasert og justerbart system for flytende gulv utendørs med høyder fra 29 mm til 1000 mm.

Patentert nyhet!


Systemet består av 1- base med skrue, 2- hode, 3 - rør i ulike lengder for ønsket høyde.
Ved enkelt å snu skruen velger man om hodet skal være fast eller selvnivellerende for fall opp til 5%.
Systemet er genialt enkelt ved at man kun trenger 1 type base og hode, så supplerer man med
rør og koblingsstykke.
Sparer lager og arbeid.
Egen nøkkel for finjustering etter legging (kun ved 4 mm fugebredde)
Festeklips for ekstra sikkerhet på steder utsatt for sterk vind.
Endelist i ulike varianter for å lage trinn eller en fin avslutning på terrassen