NY DUSTEC BROSJYRE!

Dustec er en serie produkter spesielt utviklet for støvbeskyttelse og tildekking. Støv på byggeplass er en stor utfordring. Det er helseskadelig, og rengjøring etter pussing, sliping, maling o.l. tar unødvendig lang tid. Ved både nybygg og rehabilitering er det viktig å kunne beskytte ferdige overflater så de ikke ripes opp eller tilgrises av støv eller maling, mens arbeidet fortsatt pågår andre steder på byggeplassen.

 

SE BROSJYRE